De officiële carnavals medaille van het Pacte des Cygnes.

Premier Harlequin a la cour du Cygne

Eerste Harlekijn aan het Hof van de Zwaan